Értékelemzés

Az értékelemzés szemlélet, egyben döntés-előkészítő eljárás is. Nemcsak az olcsóbbat, illetve nemcsak a jobbat keresi, hanem a megkívánt, a szükséges igényt elégíti ki a legkisebb költség mellett. Csakis ezzel a kettős követelményt kielégítő megoldással lehet a vevő szempontjából megfelelő terméket és szolgáltatást létrehozni, azaz a vevőben egy kellemes érzést kelteni

Az értékelemzés annak a természetes gondolkodásmódnak, döntési mechanizmusnak a tudatos alkalmazása, mely szerint minden döntésünknél egy időpillanatban mérlegeljük az elérhető előnyt (minőséget) és az érte hozott áldozatot (költséget).

E szemléletmód érvényesítésére szolgál az értékelemzés logikai összefüggésrendszere, mely során

  • a tervező mindig a vevő, fogyasztó, felhasználó, a szolgáltatást igénybevevő igényéből indul ki,
  • meghatározza az igény-kielégítés szempontjából a szükséges teljesítő-  képességet, feladatot, funkciókat,
  • vizsgálja, hogy a funkciók milyen
    • tulajdonságokkal, paraméterekkel, illetve
    • költségekkel teljesíthetők,
  • keresi, hogy ezeket a funkciókat milyen megoldással lehet a legkisebb  költséggel előállítani.